10 خرداد 2024 سایت رفاهی

اسکان نوروزی 1403 در دانشگاه حکیم سبزواری
۲۰ اسفند ۱۴۰۲

ضـمن تبریک پیشاپیش عید نوروز به استحضار میرساند مجتمع رفاهی دانشگاه حکیم سبزواري با افتخار آماده ارائه خـدمات به شـما ...