صندوق تامین اجتماعی بهتر است یا صندوق بازنشستگی کشوری؟…

صندوق تامین اجتماعی بهتر است یا صندوق بازنشستگی کشوری؟…

صندوق تامین اجتماعی بهتر است یا صندوق بازنشستگی کشوری؟…

صندوق تامین اجتماعی بهتر است یا صندوق بازنشستگی کشوری : پرسشي که ذهن بسياري از همکاران را به خود مشغول کرده است ارجح بودن کدام یک از صندوق های بازنشستگی است .
یقینا نمی توان پاسخ قاطعی به پرسش فوق داد اما می توان تفاوت هاي دو صندوق را در دريافت ها و پرداخت ها و توان مالي صندوق ها بيان نمود .
بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدند بازنشستگان کشوری در مقایسه با آنها از وضعیت بهتري به لحاظ حقوق، مزايا، پاداش، تسهيلات بانکي و رفاهی و تامین اجتماعی تکمیلی برخوردارند. نداشتن بيمه طلايي و خدمات نامناسب بيمه دي از جمله مشکلاتي است که به آن اعتراض دارند .
مهم ترین نکته در خصوص هر دو صندوق این است که در حال حاضر توان مالی زیادی در مقايسه با صندوق هاي بازنشستگي کشورهاي توسعه یافته ندارند . در حال حاضر برخی از بزرگترین کمپانی ها نفتی و … متعلق به صندوق هاي بازنشستگي مي باشند که با سرمايه گذاری های مناسب قدرت مالی آنان را بسیار بالا برده است .
تفاوت های دو صندوق با توجه به قوانین موجود که البته تغییر آن در آینده دور از ذهن نيز به نظر نمي رسد به شرح ذيل مي باشد :
* از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۹ درصد از کارمند به عنوان سهم بازنشستگی و همچنین دو درصد از اقلام مشمولکسور جهت دفترچه خدمات درمانی وی کسر می گردد. اما تامین اجتماعی ماهانه ۷ درصد از کارمند به عنوان سهم بازنشستگي و درمان دریافت می نماید. لذا پرداختی فرد به تامین اجتماعي پايين تر مي باشد .
* صندوق بازنشستگی با هر افزایش کل آن را به عنوان مقرری ماه اول دریافت می کند اما مشمولين صندوق تامين اجتماعي مبلغي به عنوان مقرری ماه اول ندارند و با صدور هر نوع حکم حقوقی افزایش خود را از همان ماه اول دریافت می کنند .
* مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در ایام بیماري و مرخصي معذوريت با هر نوع استخدام پرداخت حقوق و مزاياي کارمند بر عهده دستگاه می باشد، اما کارمندان استخدام پیمانی که مشترک صندوق تامین اجتماعی مي باشند در بيماري بيش از ۳ روز و مرخصي معذوریت جهت دریافت حقوق می بایست به تامین اجتماعي مراجعه نمايند.
*کسانی که قبل از استخدام سوابق بیمه پردازی خصوصی به تامین اجتماعي دارند چنانچه تمايل دارند از سوابق بيمه اي قبلي خود برخوردار باشند بهتر است همچنان مشترک صندوق تامین اجتماعی باشند .
*کارمندی که به تامین اجتماعی بیمه می پردازد پس از بازنشستگي ارتباط وي با دستگاه محل خدمت به طور کامل قطع مي گردد. اما کارمند بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی سازمان محل خدمت وی به عنوان رابط با سازمان بازنشستگی بوده و می تواند پس از بازنشستگی همچنان از تسهیلات دستگاه خود مانند وام و … استفاده نماید .
* پرداخت حقوق بازنشستگی به مشترکین صندوق تامین اجتماعی حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق در زمان بازنشستگی خواهد بود.در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری از این قائده مستثنی است. لذا افرادی مانند اعضا هيات علمي و قضات در صورت امکان مي بايست در صندوق بازنشستگی کشوری مشترک شوند .
حقوق بگیران تامین اجتماعی قشر وسیعی از کارگران و کارمندان مي باشند که به نظر مي رسد در ترميم هاي حقوقي که طول سالهاي بازنشستگی اعمال می گردد افزایش کمتری نسبت به مشترکین صندوق بازنشستگي کشوري در بلند مدت داشته باشند .
* در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشور در ترمیم های حقوقی که هر چند سال اتفاق می افتد به گزينه هايي چون سابقه ، طبقه، سوابق مدیریتی فرد، رتبه و مدرک تحصیلی که در سامانه هاي صندوق بازنشستگي ثبت است توجه مي نمايد .
*افرادی که مشترک تامین اجتماعی می باشند می توانند در سال هاي آخر خدمت نسبت به پرداخت بيمه از کارگاهي ديگر جهت بالا رفتن حقوق بازنشستگی خود اقدام کنند. که این امر برای مشترکین صندوق بازنشستگی ميسر نمي باشد .
* در مورد مرخصی پزشکی و استعلاجی نیز شرایط هر دو فرق دارد . در خدمات کشوري شما ۴ ماه مرخصي استعلاجي خواهيد داشت.در تمام این ۴ ماه حقوق خود را از محل کار خواهید گرفت. اما در تامین اجتماعی ماهیانه حداکثر ۳ روز مرخصي استعلاجي داريد که حقوق توسط محل کار پرداخت میگردد .
تفاوت پرداخت : در صندوق تامین اجتماعی کسور بازنشستگی شامل اکثر پرداختها میشود و ۷ درصد از حقوق ، سهم کارمند یا کارگر است. در صورتیکه حقوق دریافتی مستخدم از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر باشد کسور بازنشستگی حداکثر تا ۷ درصد ۷ برابر حقوق از آنها کسر خواهد گردید. در بیمه خدمات کشوری, مقدار ۹ درصد کلیه اقلام حقوقی مندرج در حکم کارگزيني به جزء اقلام مناطق كمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و فوق العاده نوبت کاری ، کسر خواهد شد .
تفاوت درمان و دارو : هر دو داروهای مختلفی را تحت پوشش دارند ولی به بیمه تامین اجتماعي کمک هاي بيشتري شده است .
تفاوت های کاری و بازنشستگی : هر دو وابستگان درجه یک را بدون مشکل بیمه ميکنند.اما در مورد پدر و مادر بيمه تامين اجتماعي شرایط خاصی دارد ، مثلا باید سن مادر ۵۵ و سن پدر به ۰۶ سال رسیده باشد.اما در بیمه خدمات درماني اين شرايط وجود ندارد .
کمک های جانبی : کمک های جانبی مثل پول لباس, خوار و بار , کمك هزینه آموزشي و … در تامين اجتماعي وجود دارد .
تفاوت حقوقی : در گذشته بدلیل اینکه بیمه تامین اجتماعي بيشتر بندهاي پرداختي را شامل مي شد ، حقوق بازنشستگي اش هم بيشتر بود. در حال حاضر هر چند این اختلاف کم شده است ولی هنوز هم وجود دارد.احتمال اینکه با برقراری اضافه کاری و … اين اختلاف بيشتر شود وجود دارد .
تفاوت میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی:
بازنشستگان کشوری همیشه وضعیت بهتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعي داشتهاند که البته بازنشستگان تامين اجتماعي اين تسهيلات را به دلیل کار سخت خود در طی سالهای فعالیتشان که عمدتا در محیطهاي کارگري و سنگين بوده حق خود ميدانند که متاسفانه مسئولان در آن خصوص کوتاهی کرده اند .
کارشناسان امور رفاه و تامین اجتماعی معتقدند مسئولان نباید میان هر دو دسته بازنشستگان تبعیض قائل شوند و اجحافي که در حق بازنشستگان تامین اجتماعی شده به هیچ وجه زیبنده آنان وهمچنین نظام نيست .
همچنین آنان معتقدند تامین اجتماعی سازمانی بسیار بزرگ با اموال و داراييهاي بيشمار است به همين دليل بايد وضعيت بازنشستگان تحت پوشش این سازمان بهتر از سایر صندوقهای بیمه ای باشد در صورتيکه دقيقا اين موضوع برعکس است و بازنشستگان تامين اجتماعي اوضاع مناسبی ندارند .
این درحالی است که بازنشستگان کشوری علاوه بر بیمه تکمیلي از بيمه طلايي نيز برخوردارند که خدمات درماني بدون حد و سقف براي آنان در نظر گرفته است و همین تبعیضی آشکار به حساب می آید .
عدم پوشش نیازهای ضروری درمانی بازنشستگان در دوران سالمندی بيش از هر خدمت درماني ديگري نياز به سمعک، عينک، ويزيت پزشک و … دارند اما متاسفانه در قرارداد بیمه دی این موارد برای بازنشستگان تامین اجتماعي نيامده و از اين خدمات بي بهره هستند .
با عنایت به اینکه در بیمه خدمات درمانی صرفاً موضوع خدمات درمانی مطرح است و در صندوق بيمه تأمين اجتماعي هم درمان و هم بازنشستگی، لذا جهت این موضوع بایستی به سازمان بازنشستگی کشوري مراجعه نمائيد تا اطلاعات بيشتري جهت انتخاب صندوق بيمه اي خود بگیرید .
در کل بیمه تکمیلی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري بهتر از بيمه تکميلي مشتركين تامين اجتماعي است. اصولا تامين اجتماعي بصورت جدی وارد این حوزه از درمان نشده است و روند مدیریتی در اين صندوق نيز به گونه اي نيست که در آينده نيز تحول خاصي مشاهده گردد .
اما باید در نظر داشت که در صورتیکه مشترکین تامین اجتماعی به مراکز درماني ملکي اين صندوق مراجعه نمايند، درمان آنها رايگان خواهد بود. امکانی که مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از آن بی بهره هستند .
نتیجه گیری:
تصمیم گیری در مورد اینکه کدام صندوق بازنشستگی در طول خدمت و پس از آن به درد شما خواهد خورد، براي هر فرد متفاوت است.
ضمن آنکه به روشنی و دقیق نمی توان گفت کدام یک بهتر از دیگري است. در واقع وقتي دو صندوق فوق دولتي هستند، تقريبا خدمات مشابهی را با اندکی تفاوتها ارائه می دهند که هر فرد بر اساس همین اندک تفاوتها می تواند صندوق خود را انتخاب نماید .
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو

دسته بندی

محبوب ترین مقاله ها

اسامی قرعه کشی اردیبهشت ماه
۸ خرداد ۱۴۰۳

ضمن تبریک به برندگان قرعه کشی اردیبهشت ماه، اسامی به شرح زیر می باشد. همکاران گرامی ...

تبریک تولد امام رضا (ع)
۱ خرداد ۱۴۰۳

ضمن تبریک تولد امام رضا (ع) مبلغ 2 میلیون تومان به کارت خرید همکاران واریز گردید....

لوازم خانگی انتخاب
۱ خرداد ۱۴۰۳

همکاران گرامی شرایط خرید از گروه انتخاب با برندهای اسنوا، بست و دوو به شرح زیر ...

برگزیدگان قرعه کشی فروردین 1403
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

لیست اسامی برندگان به شرح زیر می باشد. برای دریافت وام با شما تماس خواهیم گرفت....

هتل شیراز واقع در مشهد
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

هتل شیراز مشهد آماده ارائه خدمات با تخفیف برای همکاران دانشگاه می باشد. برای کسب اطلاعات ...

هتل بوستان سرعین
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

هتل بوستان سرعین آماده ارائه خدمات با تخفیف برای همکاران دانشگاه می باشد. ایام پیک: 28 ...

برچسب ها